Υπηρεσίες για Ιδιώτες


Υπηρεσίες για Επαγγελματίες


Franchise


Επικοινωνία
Υπηρεσίες Franchise

  • Επαφή με υποψήφιους επενδυτές
  • Έλεγχος σταθερότητας της επένδυσης
  • Βοηθητικός ρόλος καλής λειτουργίας αλυσίδας
  • Φορολογική και λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων & μελών
  • Μελέτη και πρόβλεψη οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης