Υπηρεσίες για Ιδιώτες


Υπηρεσίες για Επαγγελματίες


Franchise


Επικοινωνία
Υπηρεσίες για Ιδιώτες

  • Διεκπεραίωση φορολογικών υποθέσεων στην εφορία
  • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9 κλπ.
  • Εκτυπώσεις οικονομικών στοιχείων
  • Έγκυρη και έγκαιρη φορολογική ενημέρωση
  • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων