Υπηρεσίες για Ιδιώτες


Υπηρεσίες για Επαγγελματίες


Franchise


Επικοινωνία
Ποιοι Είμαστε


Κάθε φορολογούμενος, είτε είναι φυσικό πρόσωπο, είτε εκπροσωπεί κάποια επιχείρηση, θα πρέπει να γνωρίζει κάποια πράγματα ώστε να μην έχει προβλήματα στο μέλλον. Η δική μας δουλειά είναι το να κατευθύνουμε και να συμβουλεύουμε τους πελάτες, ως προς την επιλογή των καλύτερων δυνατών λύσεων, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, έχοντας ως εργαλεία νόμιμα μέσα.

Όλοι μας βιώνουμε ένα πλέον ανταγωνιστικό περιβάλλον και γι' αυτό κάθε επιχείρηση από την πιο μικρή, οφείλει να χαράξει την οικονομική της στρατηγική. Το να αναλάβει κάποιος τα λογιστικά βιβλία μιας επιχείρησης μιας επιχείρησης αποτελεί υπόθεση μιας ομάδας ανθρώπων (βοηθών λογιστή, λογιστή, οικονομολόγου, φοροτεχνικού, νομικού συμβούλου κλπ.) ικανών να εκπροσωπήσουν το φορολογούμενο ώστε να μη βρεθεί προ εκπλήξεων.

Η διαρκής ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με την οικονομική τους πορεία και η πρόβλεψη των οικονομικών αποτελεσμάτων τους αποτελεί σημαντική ευθύνη του LOGISTICO NET.

Με πρωταρχικό γνώμονα λοιπόν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας το έμψυχο δυναμικό του LOGISTICO NET, άρτια καταρτισμένο και με τη δυνατότητα τήρησης βιβλίων όλων των κατηγοριών ανεξαρτήτου τζίρου (άδεια Α' τάξης, αρ. Μητρώου 30205), είναι διατεθειμένο να σας απαλλάξει από το βάρος της τήρησης των φορολογικών σας υποχρεώσεων, σεβόμενο πάντα τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε οικονομικής μονάδας. Εξάλλου η καλύτερη διαφήμιση για εμάς είναι η διαφήμιση που κάνουν οι πελάτες μας.