Υπηρεσίες για Ιδιώτες


Υπηρεσίες για Επαγγελματίες


Franchise


Επικοινωνία
Υπηρεσίες για Ιδιώτες

 • Διεκπεραίωση φορολογικών υποθέσεων στην εφορία
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9 κλπ.
 • Εκτυπώσεις οικονομικών στοιχείων
 • Έγκυρη και έγκαιρη φορολογική ενημέρωση
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων


Υπηρεσίες για Επαγγελματίες

 • Σύσταση, έναρξη, μεταβολή, συγχώνευση, διακοπή, εκκαθάριση ατομικής επιχείρησης & εταιρειών
 • Άμεση και συνεχής υποστήριξη για λογιστικά, φορολογικά, νομικά θέματα, σχετικά με τη σύσταση νέας εταιρείας
 • Ενημέρωση & τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ισολογισμών κλπ.
 • Πλήρης μηχανοργάνωση επιχειρήσεων
 • Συνολικός υπολογισμός μισθοδοσίας και εισφορών
 • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας
 • Υποβολές καταστάσεων σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ. και ΙΚΑ
 • Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις, επιδοτήσεις κλπ.
 • Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, που επιβάλλεται στις ημέρες μας από κάθε σύγχρονο επιχειρηματία που σέβεται το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται


Υπηρεσίες Franchise

 • Επαφή με υποψήφιους επενδυτές
 • Έλεγχος σταθερότητας της επένδυσης
 • Βοηθητικός ρόλος καλής λειτουργίας αλυσίδας
 • Φορολογική και λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων & μελών
 • Μελέτη και πρόβλεψη οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης